Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości
Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości

System DYKTATOR uniPaaS SQL


Dyktator jest systemem w którym firma dokonuje rejestracji planów finansowych.

Podstawowym zadaniem Dyktatora jest chronienie zasobów finansowych firmy przed deficytem.


Wybrane cechy systemu: