Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości
Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości

System SMERF Koszty uniPaaS SQL

System prowadzi rozliczenia z tytułu pobranych zaliczek lokalowych.


Wybrane cechy systemu:

Słownik kont

Koszt-obiekt

Współpraca SMERF