Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości
Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości

System MAGAZYN uniPaaS SQL - Gospodarka Materiałowa


System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych i składowanych materiałów i rejestracji kosztowej. Działa w oparciu o bazy systemu FORSA lub samodzielnie.

Wybrane cechy systemu: