Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości
Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości

System SEZAM uniPaas SQL


System prowadzi ewidencję zasobów Zarządcy.


Wybrane cechy systemu: